ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Η ΕΜΕΤΡΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ έχει αναπτύξει ένα πλέγμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που αφορούν την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε επιδοτούμενα προγράμματα, την διαχείριση και την υποστήριξη των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων έως την ολοκλήρωση τους και την χορήγηση της επιδότησης. Επιπλέον αναλαμβάνει τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισμού, καθώς και για την ανεύρεση κεφαλαίων μέσω επενδυτικών σχημάτων.

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Η Emetris Consulting, στοχεύοντας σε ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις επιχειρήσεις, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ένταξη μιας επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμματα όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ και λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

Στόχος μας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επέκταση και ανάπτυξη σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 

Δημόσιος Τομέας

Η Emetris διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης φορέων και οργανισμών του Δημόσιου Τομέα.

 Στόχος μας είναι η συνεχής συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αναπτυξιακού αποτελέσματος, μέσω της αξιοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.