Στην Emetris πιστεύουμε ότι οι συνεργάτες μας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της εταιρίας μας. Για αυτό τον λόγο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και επιλέγουμε πολύ προσεκτικά τους συνεργάτες μας σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών μας.

Στοχεύουμε από κοινού με τους συνεργάτες μας στην παροχή εκτεταμένων και εμπεριστατωμένων λύσεων εξειδικευμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και τα Ινστιτούτα Ι.ΝΕΒ., Ι.ΜΕΤ.   

Στην συνεργασία με τα Ινστιτούτα η Emetris  αναλαμβάνει να φέρει σε επαφή τον ερευνητικό οργανισμό με την εκάστοτε επιχείρηση για την εκπόνηση από κοινού επενδυτικού έργου στα πλαίσια της δράσης Ερευνητικών Έργων Εθνικής Εμβέλειας.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ