Η εκτενής εμπειρία και η ερευνητική δραστηριότητα της εταιρείας σε επιχειρησιακά θέματα στρατηγικής ανάλυσης είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών στρατηγικής. Με αυτό τον τρόπο εισάγουμε καινοτόμες πρακτικές που μας οδηγούν στη δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος σε θέματα συγκριτικής Ανάλυσης και Μέτρησης (Benchmarking) του Συνολικού Συγκριτικού πλεονεκτήματος των επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Με τη μέθοδο αυτή αποτυπώνεται η παρούσα και μελλοντική στρατηγική θέση του οργανισμού, σε σχέση με το περιβάλλον και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, αποτυπώνεται σαφής χρηματοοικονομική ανάλυση που ενισχύει και τεκμηριώνει τη στρατηγική μελέτη και θέτει ρητά χρηματοοικονομικά πλαίσια – στόχους εναλλακτικών σεναρίων .

Η Emetris εξελίσσει τις μεθοδολογίες αυτές, αναπτύσσοντας νέα εργαλεία σχεδιασμού σε επίπεδο Business intelligence, δηλαδή εργαλεία και διαδικασίες απόλυτα εφαρμόσιμες στην καθημερινή πρακτική των φορέων και των επιχειρήσεων.

Εκ των πραγμάτων, η Emetris καινοτομεί αποτυπώνοντας στην καθημερινή κουλτούρα του φορέα, δράσεις και συμπεριφορές Νέων Τεχνολογιών, μεταφέροντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία από μία σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων συσχετίζοντας θέματα μικρο και μακρο οικονομικής.