ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ2023-03-11T14:35:45+02:00
1912, 2023

ΝΕΟ ΕΣΠΑ – ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΜΕ

By |December 19th, 2023|Categories: ΕΣΠΑ 2021-2027, Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Στις 18/12/2023 δημοσιεύθηκε η  Προκήρυξη του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜΜΕ». Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η Δευτέρα 18/12/2023 και η ημερομηνία λήξης, ορίζεται η Πέμπτη 29/02/2024. Η [...]

1912, 2023

ΝΕΟ ΕΣΠΑ – ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ

By |December 19th, 2023|Categories: ΕΣΠΑ 2021-2027, Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Στις 18/12/2023 δημοσιεύθηκε η  Προκήρυξη του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ». Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η Δευτέρα 18/12/2023 και η ημερομηνία λήξης, ορίζεται η Πέμπτη 29/02/2024. [...]

1512, 2023

Νέο Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας ” Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση”

By |December 15th, 2023|Categories: ΕΣΠΑ 2021-2027, Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Στις 13 Δεκεμβρίου του 2023 δημοσιεύθηκε η  Προκήρυξης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση». Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 22/01/2024 και ώρα 12.00 και η ημερομηνία [...]

2410, 2023

3η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

By |October 24th, 2023|Categories: Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, εκατόν ογδόντα πέντε (185) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία [...]

1210, 2023

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

By |October 12th, 2023|Categories: ΕΣΠΑ 2021-2027, Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Προϋπολογισμός: 190.000.000€  Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό [...]

1210, 2023

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ” ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ”

By |October 12th, 2023|Categories: ΕΣΠΑ 2021-2027, Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. Προϋπολογισμός: 160.000.000 € Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.   [...]

2606, 2023

Yπογραφή Επιχειρησιακής Συμφωνίας για το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2021-2027»

By |June 26th, 2023|Categories: Νέα - Προγράμματα, Νέα Blogging|0 Comments

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου στα γραφεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην Κομοτηνή υπεγράφη η Επιχειρησιακή Συμφωνία για το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2021-2027», μεταξύ του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κου Χρήστου Μέτιου και του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ κου Πλάτωνα Μαρλαφέκα. Παρόντες [...]

2106, 2023

Ενεργή Δράση: Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) – Υποπρόγραμμα Α

By |June 21st, 2023|Categories: Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι το Υποπρόγραμμα Α της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)» παραμένει ανοιχτό για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Η Δράση με διαχειριστή την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στοχεύει [...]

2405, 2023

2η Προκήρυξη του καθεστώτος “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

By |May 24th, 2023|Categories: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022, Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Στις 18 Μαίου του 2023 ανακοινώθηκε η δημοσίευση της 2ης προκήρυξης (2ος κύκλος) του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων». Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 12η  Ιουνίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών [...]

Go to Top