ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ2023-03-11T14:35:45+02:00
2402, 2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ”

By |February 24th, 2023|Categories: Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Στην διάθεση των ενδιαφερομένων για την Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», έχουν διατεθεί υποδείγματα των Υπεύθυνων Δηλώσεων, σε επεξεργάσιμη μορφή, για την υποβολή χρηματοδότησης στις Δράσεις. Τα αρχεία είναι διαθέσιμα στην ενότητα της κάθε Δράσης: Δράση 1 – [...]

2402, 2023

8η τροποποίηση της Πρόσκλησης στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα»

By |February 24th, 2023|Categories: Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό Βήμα», η οποία περιλαμβάνει αλλαγές στη διαδικασία υποβολής του αιτήματος τελικής επαλήθευσης -πιστοποίησης, καθώς και αλλαγές που αφορούν στην εξόφληση των δαπανών του [...]

Go to Top