ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ2023-03-11T14:35:45+02:00
2606, 2023

Yπογραφή Επιχειρησιακής Συμφωνίας για το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2021-2027»

By |June 26th, 2023|Categories: Νέα - Προγράμματα, Νέα Blogging|0 Comments

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου στα γραφεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην Κομοτηνή υπεγράφη η Επιχειρησιακή Συμφωνία για το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2021-2027», μεταξύ του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κου Χρήστου Μέτιου και του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ κου Πλάτωνα Μαρλαφέκα. Παρόντες [...]

2106, 2023

Ενεργή Δράση: Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) – Υποπρόγραμμα Α

By |June 21st, 2023|Categories: Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι το Υποπρόγραμμα Α της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)» παραμένει ανοιχτό για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Η Δράση με διαχειριστή την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στοχεύει [...]

2405, 2023

2η Προκήρυξη του καθεστώτος “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

By |May 24th, 2023|Categories: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022, Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Στις 18 Μαίου του 2023 ανακοινώθηκε η δημοσίευση της 2ης προκήρυξης (2ος κύκλος) του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων». Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 12η  Ιουνίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών [...]

2405, 2023

2η Προκήρυξη του καθεστώτος “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

By |May 24th, 2023|Categories: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022, Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Στις 18 Μαίου του 2023 ανακοινώθηκε η δημοσίευση της 2ου κύκλου της  προκήρυξης του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023. Ημερομηνία λήξης [...]

1004, 2023

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ο»

By |April 10th, 2023|Categories: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022, Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 η υποβολή αιτήσεων για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ο».

404, 2023

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ”

By |April 4th, 2023|Categories: Νέα - Προγράμματα|0 Comments

ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης, μεταξύ άλλων αλλαγών προστίθενται οι ακόλουθοι ΚΑΔ: 66.1/Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις [...]

2303, 2023

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

By |March 23rd, 2023|Categories: Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης προστίθεται η ενότητα «5.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει)», σύμφωνα με την [...]

2303, 2023

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

By |March 23rd, 2023|Categories: Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης προστίθεται η ενότητα «5.3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει)», σύμφωνα με την οποία [...]

703, 2023

Προκηρύχθηκαν τα νέα ΕΣΠΑ “ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΜΕ”

By |March 7th, 2023|Categories: Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €,  η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες [...]

Go to Top