Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα των υπηρεσιών της κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, από τον οργανισμό QMSCERT.

Όλες οι διαδικασίες για την λειτουργία της επιχείρησης στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες του πελάτη. Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία, το προσωπικό μας, οι συνεργάτες μας, εντάσσονται στο ευρύτερο σύστημα ποιότητας της εταιρείας.