Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 η υποβολή αιτήσεων για το καθεστώς
«Επιχειρηματικότητα 360ο».