Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη δράση του “Ερευνώ – Καινοτομώ”

July 9th, 2024|0 Comments

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα [...]

Η σημασία των ESG Κριτηρίων στην Ελλάδα!

July 2nd, 2024|0 Comments

Η έννοια των κριτηρίων Αειφορίας (ESG - Environmental, Social, Governance) έχει αρχίσει να καθιερώνεται στην επιχειρηματική και χρηματοοικονομική κοινότητα της Ελλάδας. Αντιπροσωπεύει έναν προηγμένο τρόπο προσέγγισης των [...]

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015)

June 17th, 2024|0 Comments

Τις τελευταίες δεκαετίες, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει επιδεινωθεί σημαντικά πράγμα που οφείλεται στον συνδυασμό της έντονης εκβιομηχάνισης της οικονομίας και στην έλλειψη ελέγχου των οργανωτικών δραστηριοτήτων [...]

Παράταση Υλοποίησης δράσεων “ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ” και “ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ” κατά 6 μήνες

June 12th, 2024|0 Comments

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», σύμφωνα με την οποία η διάρκεια υλοποίησης [...]

Έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»!

June 3rd, 2024|0 Comments

Ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» σε συνέχεια της υπογραφής των 12 επιχειρησιακών συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και των συνεργαζόμενων εμπορικών [...]

Επενδύοντας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

May 29th, 2024|0 Comments

Επενδύοντας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι  τριών ηπείρων (Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής), την καθιστά, από την πρώιμη αρχαιότητα, στρατηγικό κομβικό [...]

Δημοσίευση της δράσης του Ερευνώ – Καινοτομώ, ΕΣΠΑ 2021-2027

May 22nd, 2024|0 Comments

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με φορέα υλοποίησης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και [...]

Επενδύοντας στον Ελληνικό Ενεργειακό Κλάδο

May 14th, 2024|0 Comments

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής σε συνδυασμό με την σύναψη τριμερών συνεργασίων, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ,  της επιτρέπει να διαδραματίσει έναν [...]

Παράταση των Δράσεων Ενίσχυσης Επενδυτικών Σχεδίων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

May 1st, 2024|0 Comments

Παράταση έως 28/06/2024 και ώρα 15.00, ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία, για τις υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης στις Δράσεις: 1) Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων [...]