Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα 6/11/2023 στο κεντρικό Αμφιθέατρο του ΕΚΕΤΑ, τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου GrWheat, που χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β Κύκλος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι συντελεστές του έργου παρουσίασαν τα αποτελέσματα σχετικά με την αξιολόγηση των ποικιλιών σίτου και αλεύρων και των παραγόμενων προϊόντων σε σχέση με τα παραγωγικά και διατροφικά τους χαρακτηριστικά.

Την ημερίδα παρακολούθησαν περισσότερα από 60 άτομα, προερχόμενα από την ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα. Επίσης, στην ημερίδα συμμετείχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς ο ρόλος των Περιφερειών στην προετοιμασία του παραγωγικού  κλάδου της Χώρας έναντι της Κλιματικής Κρίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι μεταξύ των άλλων είχαν τη δυνατότητα να γευθούν τα προϊόντα (ψωμί, κουλούρι, κριτσίνι) που παρήχθησαν στο πλαίσιο του έργου.

Λίγα Λόγια για το έργο:

Η πρόταση με το διακριτικό τίτλο GrWheat είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης των επιχειρήσεων «Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής Α.Ε.» και «Χαρένης Μιλτιάδης» με τους Ερευνητικούς Οργανισμούς Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/INEB), Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων / Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας / Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα και την ΕΜΕΤΡΙΣ ΑΕ που συνέβαλε με τη σύνταξη μελέτης εμπορικής αξιοποίησης των τελικών προϊόντων.  

Το έργο εντάχθηκε στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» Β΄ Κύκλος, συνολικού προϋπολογισμού 786.211,90 €.

Σκοπός του έργου GrWheat είναι η σύνδεση της γεωργικής παραγωγής με την βιομηχανία τροφίμων έχοντας ως τελικό στόχο την παραγωγή ποιοτικών εξειδικευμένων προϊόντων, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τις κατάλληλα προσαρμοσμένες για τη χώρα μας ποικιλίες σίτου. Ένα δυναμικό σχέδιο διαχείρισης του έργου και διάδοσης των αποτελεσμάτων θα οδηγήσουν στην επιτυχή υλοποίησή του.

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύεται σημαντικά η σύμπραξη των Επιχειρήσεων με τους Ερευνητικούς Οργανισμούς, αποφέροντας οφέλη τόσο στην ανταγωνιστικότητα της χώρας όσο και στην Εφαρμοσμένη έρευνα μέσω των Πανεπιστημίων με τις Επιχειρήσεις.