Σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι επιχειρήσεις αναζητούν να απλοποιήσουν το ρόλο τους στην κοινωνία, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα το επιχειρηματικό τους αποτύπωμα. Η συμβολή μας σε μακροχρόνιο θεσμικό επίπεδο Παροχής υπηρεσιών  Συμβούλου συντελεί  στην :

– Αποτύπωση της συγκριτικής θέσης της επιχείρησης

– Προδιαγραφή της αποτελεσματικής Κατεύθυνση

– Βελτίωση των  αποτελεσμάτων

Πρακτικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις της επιχειρηματικής αειφορίας , κατανοώντας το μονοδιάστατο της επιχειρηματικότητας μέσω της  ανάπτυξης.

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι ένας χάρτης πορείας για τις επιχειρήσεις που εστιάζει στους στρατηγικούς στόχους τους, και τη μεθοδολογία υλοποίησης τους. Είναι το πιο σημαντικό εργαλείο διαχείρισης των επιχειρήσεων καθώς καθορίζει τη στρατηγική και τις διαδικασίες που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση για την υλοποίηση της.

Το εκάστοτε πλάνο επιχειρησιακού σχεδιασμού πρέπει να παρέχει βασικές πληροφορίες σε σχέση με τη διαχείριση και την παρακολούθηση, την επανεξέταση και την αναθεώρηση του.

Τα επιχειρηματικά πλάνα μπορεί να παραχθούν για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα η εξεύρεση δανεισμού ή αξιολόγηση μιας επένδυσης για προσέλκυση επενδυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει ένα πλάνο βιωσιμότητας της προτεινόμενης επένδυσης το οποίο θα αποδεικνύει την ικανότητα της επιχείρησης να το υλοποιήσει και να δημιουργήσει θετικές ταμειακές ροές και έσοδα βάσει ρεαλιστικών σεναρίων.

Φυσικά, άκρως σημαντικά είναι και τα δεδομένα της αγοράς. Το πλάνο θα πρέπει να παρέχει τεκμηριωμένες απαντήσεις για το μέγεθος της αγοράς, τις ανάγκες της, την ανάπτυξη/ τάση της και τη δυνατότητα της επιχείρησης να «καλύψει» το κενό που εντοπίζεται βάσει της ανάλυσης.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό επιχειρήσεων, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις ανάγκες σας και να προσφέρουμε τα μέγιστα στον καθορισμό στρατηγικής της επιχείρησης σας.