Έξυπνη Μεταποίηση – Ελλάδα 2.0

Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2022 ανακοινώθηκε η δημοσίευση της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς σύμφωνα με τη 2η Τροποποίηση, ορίζεται η 07. Δεκεμβρίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 01 Φεβρουαρίου 2023. Η έναρξη επιλεξιμότητας των [...]

By |2023-03-17T15:31:39+02:00March 17th, 2023|ΤΑΑ|0 Comments

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες [...]

By |2023-03-17T15:43:18+02:00February 17th, 2023|ΤΑΑ|0 Comments
Go to Top