Δημοσιεύθηκε η Δράση Εξοικονομώ – Επιχειρώ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στις 11 Μαρτίου του 2024 ανακοινώθηκε η δημοσίευση της δράσης «Εξοικονομώ Επιχειρώ» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 12 Μαρτίου 2024. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 31 Μαρτίου 2024. Η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου [...]

By |2024-03-12T16:59:36+02:00March 12th, 2024|Νέα - Προγράμματα, ΤΑΑ|0 Comments

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ “ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», μέσω του οποίου παρέχεται ενίσχυση σε επιχειρήσεις προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη [...]

By |2024-02-15T09:43:26+02:00February 15th, 2024|Νέα - Προγράμματα, ΤΑΑ|0 Comments

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ RRF

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, χρηματοδοτούμενων κατά τουλάχιστον με 50% από τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια προερχόμενα από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς (ΕΤΕπ-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΕΤΑΑ-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης). ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα [...]

By |2023-11-02T10:12:05+02:00November 2nd, 2023|ΤΑΑ|0 Comments

Έξυπνη Μεταποίηση – Ελλάδα 2.0

Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2022 ανακοινώθηκε η δημοσίευση της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς σύμφωνα με τη 2η Τροποποίηση, ορίζεται η 07. Δεκεμβρίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 01 Φεβρουαρίου 2023. Η έναρξη επιλεξιμότητας των [...]

By |2023-03-17T15:31:39+02:00March 17th, 2023|ΤΑΑ|0 Comments

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες [...]

By |2023-03-17T15:43:18+02:00February 17th, 2023|ΤΑΑ|0 Comments
Go to Top