2η Προκήρυξη του καθεστώτος “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Στις 18 Μαίου του 2023 ανακοινώθηκε η δημοσίευση της 2ης προκήρυξης (2ος κύκλος) του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων». Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 12η  Ιουνίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 13η Οκτωβρίου 2023. Η έναρξη εργασιών του Επενδυτικού Σχεδίου πρέπει να πραγματοποιείται μετά [...]

2η Προκήρυξη του καθεστώτος “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Στις 18 Μαίου του 2023 ανακοινώθηκε η δημοσίευση της 2ου κύκλου της  προκήρυξης του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023. Η έναρξη εργασιών του Επενδυτικού Σχεδίου [...]

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ο»

Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 η υποβολή αιτήσεων για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ο».

Καθεστώς “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360”

Στις 29 Δεκεμβρίου του 2022 ανακοινώθηκε η δημοσίευση της 1ης προκήρυξης του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360». Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 10η Απριλίου 2023. Η έναρξη εργασιών του Επενδυτικού Σχεδίου πρέπει να πραγματοποιείται μετά την υποβολή [...]

Καθεστώς “Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προιόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια”

Ανακοινώθηκε η δημοσίευση της 1ης προκήρυξης του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια». Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022. Η έναρξη εργασιών του Επενδυτικού [...]

By |2023-03-17T15:16:38+02:00February 17th, 2023|ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022|0 Comments

Καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων”

Στις 9 Αυγούστου του 2022 ανακοινώθηκε η δημοσίευση της 1ης προκήρυξης του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων». Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου 2022. Η έναρξη εργασιών του Επενδυτικού Σχεδίου πρέπει να πραγματοποιείται μετά την [...]

By |2023-03-17T15:20:04+02:00February 10th, 2023|ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022|0 Comments

Καθεστώς “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα”

Στις 22 Ιουλίου του 2022 ανακοινώθηκε η δημοσίευση της 1ης προκήρυξης του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. Η έναρξη εργασιών του Επενδυτικού Σχεδίου πρέπει να [...]

By |2023-03-17T15:25:23+02:00January 12th, 2023|ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022|0 Comments
Go to Top