Η επιτυχία της Emetris βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της που αποτελεί τον βασικό κορμό της ανάπτυξης και επένδυσης για το μέλλον. Το ανθρωποκεντρικό περιβάλλον της Emetris είναι το κύριο χαρακτηριστικό της. Δείχνει έμπρακτα στους ανθρώπους την αναγνώριση και τον σεβασμό της στην προσωπικότητα και την αξία του καθενός ξεχωριστά.

Αναζητούμε ανθρώπους με  φιλοδοξίες, πνεύμα συνεργασίας και δημιουργικότητα για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, για να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την υλοποίηση του οράματός μας.

Εάν επιθυμείτε το βιογραφικό σας σημείωμα να κρατηθεί στα αρχεία μας, για μελλοντική χρήση, μπορείτε να το αποστείλετε εδώ: hr@emetris.gr

Όλα τα στοιχεία θα παραμείνουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από την Emetris.