About emetris

This author has not yet filled in any details.
So far emetris has created 72 blog entries.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη δράση του “Ερευνώ – Καινοτομώ”

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής: - για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00 - για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00 [...]

By |2024-07-09T14:22:50+02:00July 9th, 2024|Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Η σημασία των ESG Κριτηρίων στην Ελλάδα!

Η έννοια των κριτηρίων Αειφορίας (ESG - Environmental, Social, Governance) έχει αρχίσει να καθιερώνεται στην επιχειρηματική και χρηματοοικονομική κοινότητα της Ελλάδας. Αντιπροσωπεύει έναν προηγμένο τρόπο προσέγγισης των επενδυτικών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα οικονομικά κριτήρια, αλλά και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις, όπως και τα θέματα διακυβέρνησης των εταιρικών δραστηριοτήτων. Η περιβαλλοντική διάσταση αφορά [...]

By |2024-07-02T08:29:31+02:00July 2nd, 2024|Νέα Blogging|0 Comments

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015)

Τις τελευταίες δεκαετίες, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει επιδεινωθεί σημαντικά πράγμα που οφείλεται στον συνδυασμό της έντονης εκβιομηχάνισης της οικονομίας και στην έλλειψη ελέγχου των οργανωτικών δραστηριοτήτων από τις κυβερνήσεις και τους ρυθμιστικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Οι κυριότερες αιτίες της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές απειλές για τον πλανήτη είναι οι εξής: [...]

By |2024-06-17T08:27:21+02:00June 17th, 2024|Νέα Blogging|0 Comments

Παράταση Υλοποίησης δράσεων “ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ” και “ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ” κατά 6 μήνες

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», σύμφωνα με την οποία η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων τροποποιείται και ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αλλαγές περιλαμβάνονται επίσης και στο Κεφάλαιο 10.4 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ” της [...]

Έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»!

Ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» σε συνέχεια της υπογραφής των 12 επιχειρησιακών συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και των συνεργαζόμενων εμπορικών τραπεζών. Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται ότι θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισ. ευρώ- με τη μόχλευση μέσα από το [...]

By |2024-06-03T08:16:25+02:00June 3rd, 2024|Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Επενδύοντας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Επενδύοντας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι  τριών ηπείρων (Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής), την καθιστά, από την πρώιμη αρχαιότητα, στρατηγικό κομβικό σημείο σύνδεσης διαφορετικών λαών, αγαθών και πολιτισμών, κατέχοντας έτσι νευραλγική θέση στην ανάπτυξη των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος για τη [...]

By |2024-05-29T14:11:10+02:00May 29th, 2024|Νέα Blogging|0 Comments

Δημοσίευση της δράσης του Ερευνώ – Καινοτομώ, ΕΣΠΑ 2021-2027

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με φορέα υλοποίησης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ). Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η [...]

By |2024-05-22T08:26:38+02:00May 22nd, 2024|Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Επενδύοντας στον Ελληνικό Ενεργειακό Κλάδο

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής σε συνδυασμό με την σύναψη τριμερών συνεργασίων, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ,  της επιτρέπει να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Η μεγάλη διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής, ηλιακής, ηλιοθερμικής, καθώς και ενέργειας από βιομάζα) [...]

By |2024-05-14T08:35:31+02:00May 14th, 2024|Νέα Blogging|0 Comments

Παράταση των Δράσεων Ενίσχυσης Επενδυτικών Σχεδίων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Παράταση έως 28/06/2024 και ώρα 15.00, ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία, για τις υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης στις Δράσεις: 1) Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ. Δείτε εδώ περισσότερα. 2) Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ. Δείτε εδώ περισσότερα. [...]

By |2024-05-01T14:53:18+02:00May 1st, 2024|Νέα - Προγράμματα|0 Comments

Νέα Δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Προδημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2024 η δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027» , με εφαρμογή σε όλη την χώρα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Στόχος της δράσης «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ [...]

By |2024-04-30T11:50:27+02:00April 30th, 2024|Νέα - Προγράμματα|0 Comments
Go to Top