Δημοσιεύτηκαν την Tετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 με σχετικό Δελτίο Τύπου της ΕΥΔ του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” /ΕΣΠΑ 2021-2027 στατιστικά στοιχεία των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης στις Δέσμες Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” και “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”.

Αναλυτικότερα:

Πηγή : www.antagonistikotita.gr