ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η Emetris A.E. δίδει έμφαση, στην επιχειρηματικότητα, στην παροχή υπηρεσιών καινοτομίας/πληροφορικής και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η εταιρία γενικά παρέχει μεγάλη γκάμα υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης μέσω καινοτομικών εργαλείων, έχοντας αναπτύξει στενή συνεργασία με τα σημαντικότερα Ερευνητικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρονται: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης κλπ.

.

 

01 Συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
02 Εφαρμογή συστημάτων μέτρησης επιχειρηματικών αποτελεσμάτων
03 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος
04 Υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής