ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι επιχειρήσεις αναζητούν να απλοποιήσουν το ρόλο τους στην κοινωνία, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα το επιχειρηματικό τους αποτύπωμα. Η συμβολή μας σε μακροχρόνιο θεσμικό επίπεδο Παροχής υπηρεσιών Συμβούλου συντελεί στην

  • Αποτύπωση της συγκριτικής θέσης της επιχείρησης

  • Προδιαγραφή της αποτελεσματικής Κατεύθυνση

  • Βελτίωση των αποτελεσμάτων

Πρακτικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις της επιχειρηματικής αειφορίας κατανοώντας το μονοδιάστατο της επιχειρηματικότητας μέσω της ανάπτυξης.