Στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας για τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» (ΕΣΠΑ 2021-2027), διοργανώνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και τον ΕΦΕΠΑΕ ( ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος).

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες και τοποθεσίες:

•  21/03/23, Λάρισα
Χώρος: Επιμελητήριο Λάρισας, Ώρα διεξαγωγής: 18:30
Πρόσκληση εκδήλωσης

•  22/03/23, Βόλος
Χώρος: Επιμελητήριο Μαγνησίας, Ώρα διεξαγωγής: 18:30
Πρόσκληση εκδήλωσης

•  23/03/23, Καρδίτσα
Χώρος: Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας, Ώρα διεξαγωγής: 18:30
Πρόσκληση εκδήλωσης

 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα υπάρξει παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των Δράσεων της Δέσμης (Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕΔράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕΔράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ ) και θα απαντηθούν σχετικά ερωτήματα από στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ και της ΕΥΔ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».